Industristad med traditioner

Flera gånger genom historien har Avesta dragit vinstlotten när det gällt industriell utveckling på orten. Under 1600-talet byggdes här Sveriges största kopparverk vid Avesta-forsen. I slutet av 1800-talet etablerades Avesta Jernverk och järnframställningen växte snabbt till ledande storindustri. Det rostfria stålet blev en av 1900-talets viktigaste industriprodukter. När vi nu passerat 2000 med några år fortsätter Avesta att utvecklas som stålstad. Mitt i denna anrika vagga verkar företagen i Avesta Industrigrupp.

I hjärtat av Bergslagen

Vi är ett komplett nätverk av kompetenta aktörer mitt i södra Dalarnas bergslag.Dussinet verkstadsföretag och några andra tillverkare, arbetar sedan ett femtontal år i en alltmer framgångsrik konstellation.
Tillsammans erbjuder vi skräddarsydda flexibla lösningar, effektiv produktion och korta ledtider. Ett resultat av god personkännedom, vältrimmade kontaktvägar och geografisk närhet.

Hög kompetens i stimulerande konkurrens.

Våra erfarna och kunniga medarbetare har ett stort personligt engagemang och en hög kvalitetsmedvetenhet i det som utförs. Vi söker hela tiden enkla lösningar på svåra problem.
Kreativa utmaningar omvandlar vi till färdiga produkter, genom att utse en special kompetent projektgrupp för varje uppdrag.


Raka spåret från idé till leverans.